Liczba odwiedzin strony: 67648 Osób na stronie: 1
 

 Kancelaria adwokacka
Nowakowski Przemysław, adwokat.

 
 
Kancelaria adwokacka
Nowakowski Przemysław, adwokat.
 
Narutowicza 44
90-135 Łódź
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2007 Nr 88 poz. 588 - Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z dnia 18 maja 2007 r.) Na podstawie art. 410b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: §   1.  W rozporządzeniu Rady...
Monitor Polski 2004 Nr 27 poz. 469 - Wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego (M.P. z dnia 21 czerwca 2004 r.) Na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, że w okresie od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 września 2004 r....